Voted best Gym in 2019
Established in 2003
z

Hr sports

hrehdot

vesijetin vuokrausehdot

Näissä ehdoissa tarkoitetaan vuokraamolla vuokralle antajaa ja vuokraajalla vuokralle ottajaa

Vesijettisafari. HR Sports - Vesijetti ja välinevuokraus Iisalmii

vakuutus:

Vesijetissä on voimassa oleva vuokrausvakuutus. Mikäli vesijetille aiheutuu vahinkoa, jota ei korvata vesijetin vakuutuksesta tai joka on seurausta vesijetin viemisestä Suomen rajojen ulkopuolelle tai asiakkaan, hänen perheenjäsenensä, vieraansa tai muun sellaisen henkilön, jolle asiakas on vesijetin luovuttanut, tahallisuudesta, huolimattomuudesta tai varomattomuudesta, vesijetin käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, vesijetin käyttämisestä rikolliseen tarkoitukseen, kilpailutoimintaan tai muuhun sopimuksen vastaiseen toimintaan, vastaa asiakas vahingosta täysimääräisesti mukaan lukien vesijetin seisontapäiviltä aiheutuneesta vuokratulojen menetyksestä. Kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Korvaus seisontapäiviltä lasketaan samoin kuin korvaus siinä tapauksessa, että asiakas ei palauta vesijettiä sovittuna palautuspäivänä. Vuokraaja sitoutuu noudattamaan voimassaolevia lakeja ja asetuksia.

omavastuu: 

Vuokraajan omavastuu on 1600 €.

vahingot:

Jos vesijetille tapahtuu vahinkoa, vuokraamo perii vahingon suuruisen korvauksen, joka on enintään omavastuun suuruinen summa. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vesijetille ja sen varusteille aiheutuneet vahingot sekä siihen liittyvät kadonneet osat ja varusteet.

Pienemmät vauriot tai puutteet, esimerkiksi:

  1. Puuttuvat tai rikkoutuneet liivit tai avaimet: 100 € (sis. alv).
  2. Puuttuvat kiinnitysköydet tai jousihaat/20 € (sis. alv).
  3. Samat ehdot koskevat traileria.  

Luovutus vuokraajalle:

Kun vuokraaja vastaanottaa vesijetin, hänen on tarkastettava ja hyväksyttävä se. Olemassa olevista vesijetin vaurioista tai puutteista on luovutushetkellä laadittu kirjallinen luettelo, joka on vuokraajan hyväksymä ja allekirjoittama. Vesijetti luovutetaan vuokraajalle polttoainesäiliö täytenä. Vuokraaja maksaa itse tarvitsemansa polttoaineen. Polttoaineena on 98E.  

Luovutus vuokraamolle:

Vuokrausajan jälkeen molemmat osapuolet tarkastavat vesijetin kunnon ja jos vesijetti on vaurioitunut, vuokraaja on velvollinen korvaamaan ne tämän sopimuksen mukaisesti. Vesijetti palautetaan vuokraamolle polttoainesäiliö täytenä. Mikäli vesijetti palautetaan polttoainesäiliö vajaana, vuokraamo perii tankkausmaksua 2 €/litra. Mikäli luovutus vuokraamolle myöhästyy 30 min, odotusajasta laskutetaan 125 €/tunti (sis.alv).  


vuokran maksu:

Vuokra maksetaan kokonaisuudessaan ennen vuokra-ajan alkamista, ellei ole toisin sovittu.

Vuokrauksen peruutus:

Vuokraajalla on oikeus peruuttaa varaus, mikäli se tapahtuu aikaisemmin kuin 7 vuorokautta ennen sovittua vuokrausajankohtaa. Tällöin vuokraajalle palautetaan etukäteen maksettu summa kokonaan takaisin. Myöhemmin kuin 7 vuorokautta peruutettujen varausten maksuja ei palauteta tai vuokraamolle syntyy laskutusoikeus koko vuokra-ajan mukaisesti, ellei maksua ole suoritettu etukäteen.

Vesijetti ehdot, välinevuokraus Iisalmii

Vuokraamon opastus:

Vuokraamo on velvollinen antamaan riittävän opastuksen ja ohjeet vesijetin käytöstä. Opastus tapahtuu samalla, kun vesijetti luovutetaan vuokraajalle.

Vesijetin käyttö:

Vuokraus sisältää oikeuden käyttää vesijettiä ja siihen kuuluvia varusteita. Polttoaineena on 98E. Vuokraaja vastaa siitä, että vesijetin kuljettajalla on riittävät tiedot ja taidot vuokrattavan vesijetin käsittelystä käytetyllä vesialueella, sekä siitä että kuljettaja käyttää avaimeen kytkettyä turvavaijeria (turvakatkaisija). Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan vesijetistä yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan käyttäessään vesijettiä erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttäessään vesijettiä ottamaan huomioon muut vesillä liikkujat sekä noudattamaan voimassa olevia muita lakeja ja asetuksia. Vuokraaja vastaa siitä, että vesijetin kuljettaja ei ole alkoholin tai muun huumavan aineen vaikutuksen alaisena. Vesijetti on lukittava aina sen jäädessä hetkellisesti pysäköidyksi. Vuokraajalla ei ole oikeutta vuokrata vesijettiä edelleen kolmannelle henkilölle. Ajoneuvon vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokraamon kirjallista lupaa on kielletty. Vesijetillä ei saa osallistua kilpailuihin. Vuokraajan on ilmoitettava heti vuokraamolle vesijettiä koskevasta vahingosta, viasta, siinä ilmenneestä virheestä tai varkaudesta. Vuokraaja on velvollinen tekemään heti rikosilmoituksen varkaustapauksissa.

Erimielisyydet:

Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen tarkastavaksi, asian ratkaisee vuokraamon kotipaikan käräjäoikeus tai kuluttajariitatapauksissa muu lain mukainen alioikeus. Jos vuokraaja on rekisteröitynyt yritys, kanne nostetaan aina vuokraamon kotipaikkakunnan alioikeudessa.


varaa aika